“Met juiste strategie kan je elk kind leren om gezond te eten”

Met juiste strategie kan je elk kind leren om gezond te eten

Gezondere eetgewoontes bij kinderen en adolescenten bereik je niet allen met kennis, vooral het gedrag moet veranderen. Het onderzoeksproject Reward (Rewarding Healty Food Choises project) onderzocht hoe kinderen geholpen kunnen worden om gezonde voedingskeuzes te maken.
“Gezond eten is belangrijk, dat weten de meeste jongeren wel”, zegt Leentje Vervoort (UGent) van Reward, een door het Vlaams Agentschap Ondernemen gesteund onderzoeksproject waarbij de KU Leuven en een reeks andere partners betrokken zijn. “Toch zien we dit niet altijd terug in wat jongeren consumeren. Reeds tijdens de kinderjaren gaat het fout: de meeste kinderen halen niet de dagelijks aanbevolen hoeveelheid essentiële voedingsmiddelen (zoals groenten en fruit), maar ze consumeren wel veel te weinig energierijke producten met lage nutritionele kwaliteit.”
Omdat veel makkelijk beschikbaar voedsel een sterk effect heeft op de beloningscentra in de hersenen, blijkt dat vooral jongeren die sterk beloningsgevoelig zijn, vatbaarder zijn om voedsel met hoger vet- en suikergehalte tot zich te nemen. “Beloningsgevoeligheid is een persoonlijkheidstrek die bepaalt hoeveel plezier of beloning iemand ervaart wanneer hij of zij in contact komt met aangename, belonende prikkels, zoals voedsel. Iemand met een hoge beloningsgevoeligheid reageert heftiger op zulke prikkels dan iemand met lage beloningsgevoeligheid, omdat hun beloningsgebieden in de herenen actiever zijn.”
De onderzoekers bestudeerden hoe de beloningswaarde van voeding, de beloningsgevoeligheid van kinderen en jongeren, en beloning als gedragsveranderingstechniek elkaar beïnvloeden, en hoe dit samenspel gebruikt kan worden om kinderen en jongeren aan te zetten tot gezondere voedselkeuzes.

bron: Belga