De Block vraagt “inspanning” van werkgevers bij aanpak van arbeidsongeschiktheid

De Block vraagt "inspanning" van werkgevers bij aanpak van arbeidsongeschiktheid

“Van bepaalde werkgevers zal een inspanning gevraagd worden.” Zo reageert minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) vanmorgen op de kritiek van de werkgeversorganisaties. Die zijn niet te spreken over het voorstel waardoor bedrijven mee zouden moeten betalen voor de uitkering van hun zieke werknemers. Volgens hen gaat het simpelweg om een “eenzijdige belastingverhoging”. Doel van de maatregel is volgens De Block bedrijven aan te zetten om meer inspanningen te leveren om te voorkomen dat werknemers ziek worden. Nu betalen bedrijven bij ziekte enkel de eerste maand loon, met het nieuwe voorstel zouden ze tussen de tweede en de zevende maand daarnaast nog tot 10 procent van de uitkering betalen.

“Het aantal arbeidsongeschikten in ons land blijft toenemen. Als maatschappij moeten we dan ook extra inzetten op preventie en re-integratie. De regering besliste om een voorstel uit te werken waarmee we alle betrokkenen willen aanmoedigen om het probleem aan te pakken”, zegt De Block, die benadrukt dat het daarbij gaat om werknemers, werkgevers én artsen. “De concrete uitwerking wordt momenteel nog besproken binnen de regering. In een volgende fase stappen we met dat voorstel naar de sociale partners.”

De minister geeft daarnaast aan dat al is beslist dat kleine ondernemingen met een beperkt aantal werknemers zullen worden vrijgesteld van de maatregel. “Van bepaalde werkgevers zal een inspanning gevraagd worden”, klinkt het echter. “Tegelijkertijd blijft deze federale regering fors investeren in lastenverlagingen voor bedrijven en in de creatie van meer jobs.”

bron: Belga