Meer vrouwen zetelen in raad van bestuur

In acht jaar tijd is het aantal vrouwen in de raden van bestuur van beursgenoteerde ondernemingen en economische overheidsbedrijven verdrievoudigd. Dat blijkt uit cijfers van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM).

In 2008 bestonden de bestuursraden voor 8,2% uit vrouwen, in 2016 liep dat op tot 21,6. “Dit bewijst dat de dwingende aanpak werkt”, zegt Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het IGVM. Toch doen niet alle bedrijven het even goed. Zo heeft 61,3% van de bedrijven het wettelijke quotum van 30% vrouwen nog niet bereikt. Het zijn vooral de grootste beursgenoteerde ondernemingen die vooruitgang boekten. Logisch”, zegt Stevens. “Zij moeten tegen 2017 voldoen aan de quotawet, om geen financiële sancties op te lopen.” Kleine en middelgrote ondernemingen krijgen nog tot 2019 de tijd.

Alle economische overheidsbedrijven voldeden in 2016 aan de doelstelling, al doen sommige overheidsbedrijven het aanzienlijk beter dan andere: zo zetelen in de bestuursraden van Proximus – waar met Dominique Leroy (foto) ook een vrouw aan het hoofd staat – en Infrabel ongeveer 40% vrouwen, terwijl Belgocontrol en NMBS nipt het minimum van 30% halen.

Er moet bovendien ook een kanttekening gemaakt worden. Zo is er bij die bedrijven voor het eerst sinds 2008 een achteruitgang in de vrouwelijke vertegenwoordiging. Zo zetelen in 76,2% van de onderzochte organisaties geen of slechts één vrouw in het directiecomité. De genderquotawet geldt namelijk enkel voor bestuursraden en niet voor directiecomités.