Steeds meer Belgen lenen gratis voor hun woning

BELGA / B. DOPPAGNE

Steeds meer Belgen betalen momenteel geen rente op hun woonkrediet, al gaat het nog altijd maar om een klein percentage. Bij de meeste hypotheekleningen kan de rente immers niet naar nul zakken.

Zakenkrant De Tijd berekende dat op dit moment ongeveer 15.000 landgenoten een renteloze lening hebben voor de afbetaling van hun woning. Twee jaar geleden waren dat er amper een paar tientallen, wat in absolute cijfers dus een fikse stijging is. Relatief gezien gaat het nog altijd maar om een klein percentage van het totale aantal woonkredieten in ons land, dat op zo’n drie miljoen geschat wordt. Het aantal mensen die geen rente betalen zal de komende maanden wel nog stijgen.

Europese Centrale Bank

«Iedereen die na november 2008 met een hypotheekrente van 3% of minder startte in een formule die een maximale aanpassing van 3% toelaat, staat nu op nul», legt John Romain van de adviesketen Immotheker-Finotheker uit in De Tijd. «Die groep zwelt aan.» Een en ander is een gevolg van het soepele beleid van de Europese Centrale Bank en de extreem lage rentes op de internationale financiële markten. Voor de meeste leningen is het echter niet mogelijk dat de rente tot 0% zakt. Wettelijk gezien hebben variabele kredieten immers een boven- en een ondergrens, waardoor de rentevoet voor de meeste woonleningen nooit zo laag zal uitvallen