Beleidsverklaring – “Onze hervormingen werpen vruchten af, we houden onze koers aan”

Beleidsverklaring - "Onze hervormingen werpen vruchten af

Premier Charles Michel heeft zijn beleidsverklaring 2017 voorgelezen in de Kamer. “Onze hervormingen werpen hun eerste vruchten af, we gaan op de ingeslagen weg verder om de positieve resultaten nog te verbeteren”, zei Michel. Normaal had de eerste minister zijn beleidsverklaring vorige dinsdag al moeten voorlezen. De aanslepende onderhandelingen binnen de meerderheid gooiden echter roet in het eten. Pas vrijdagavond kon de regering-Michel de begroting 2017 en enkele flankerende maatregelen afkloppen.

Inhoudelijk viel er tijdens de verklaring van Michel weinig nieuws te rapen. De premier wees erop dat de voorbije twee jaar al goede resultaten werden geboekt, maar dat die niet volstaan. “We houden onze koers aan: onze begroting in orde, structurele hervormingen en een pact voor strategische hervormingen”, zei hij.

Een eerste applaus vanop de meerderheidsbanken kreeg Michel toen hij aankondigde dat de laagste inkomens tegen 2019 140 euro netto per maand extra zullen verdienen. “Dat is een beslissing die het verschil zal maken voor veel gezinnen.”

De premier ging grondig in op zeven strategische hervormingen, zoals de modernisering van de arbeidsmarkt en de hervorming van de wet van ’96 over de concurrentiekracht en de loonvorming. Die maatregelen werden zaterdag reeds uitgebreid toegelicht.

Michel haalde uit naar de oppositie die dit weekend nog zei dat de 38 urenweek wordt afgeschaft. “Die blijft bestaan, maar wordt vanaf nu berekend op jaarbasis”, zei hij. “Wie dus beweert dat iedereen nu plots 45 uur per week moet gaan werken, vervormt de waarheid… om diplomatiek te blijven.”

Een speciale vermelding was er ook voor de drie netelige dossiers die de begrotingsgesprekken deden aanslepen: de hervorming van de vennootschapsbelasting, maatregelen om investeringen te bevorderen en een meerwaardeheffing. “Op basis van analyses en simulaties zullen voorstellen over deze thema’s kunnen worden voorgelegd aan de regering”, klonk het.

bron: Belga