Beleidsverklaring – “Na communautaire, nu ook structurele dossiers in de koelkast”

Beleidsverklaring - "Na communautaire

De beleidsverklaring van premier Michel had voor Barbara Pas (Vlaams Belang) een groot ‘Bond zonder Naam’-gehalte, maar voor haar is belangrijk wat er niet in de verklaring stond. Er is immers niets beslist over structurele hervormingen. “Het enige wat beslist is: men gunt elkaar niets”, zei ze in de wandelgangen van de Kamer na afloop van de beleidsverklaring. “Na de communautaire stilstand, krijgen we nu ook een structurele stilstand”, besloot Barbara Pas. Volgens haar is de kans klein dat er resultaten geboekt worden op de drie dossiers: de verlaging van de vennootschapsbelasting, de meerwaardebelasting en de activering van het spaargeld. In het schouwspel van de voorbije week zijn er voor Pas geen winnaars. De regeringsleden hebben hun job gered, besloot ze.

bron: Belga