Een op de vijf Belgen loopt risico op armoede of sociale uitsluiting

In België loopt 21 procent van de bevolking een risico op armoede of sociale uitsluiting. Het gaat om mensen die geconfronteerd worden met monetaire armoede, ernstige materiële deprivatie en/of lage arbeidsintensiteit. Dat blijkt uit cijfers van de Algemene Directie Statistiek van de FOD Economie, naar aanleiding van de Werelddag van Verzet tegen Armoede op 17 oktober. Belgen die een risico lopen op armoede of sociale uitsluiting blijken in mindere mate sociaal of cultureel te participeren. Zo is 67 procent van hen de voorbije maanden niet naar de bioscoop geweest, tegenover 45 procent bij de mensen die niet getroffen worden door armoede.

Eenzelfde vaststelling voor wat culturele bezoeken betreft: slechts een op de vijf mensen die een risico lopen op armoede of sociale uitsluiting bezocht het afgelopen jaar een culturele activiteit, zoals een museum, tegenover de helft van de mensen zonder dit risico.

Minder dan een op de zes mensen in moeilijkheden (16 procent) nam deel aan sportevenementen, tegenover 35 procent van de mensen die zich niet in die precaire situatie bevinden.

Een andere vaststelling is dat mensen met risico op armoede of sociale uitsluiting meer geïsoleerd zijn dan anderen. Zo ziet 10 procent van hen nooit familieleden, tegenover 2 procent van de mensen die niet in moeilijkheden verkeren. Veertien procent van de armen heeft bovendien niemand om persoonlijke problemen aan toe te vertrouwen, waar dat bij de rest van de bevolking om 5 procent gaat.

bron: Belga