Myria wil eenvormige aanpak van bedelarij

Myria wil eenvormige aanpak van bedelarij

Het Federaal Migratiecentrum Myria wil een eenvormige aanpak van bedelarij. Dat stelt Myria vandaag in zijn jaarlijkse verslag over mensenhandel en mensensmokkel. De focus in dat verslag ligt deze keer op mensenhandel met het oog op uitbuiting van de bedelarij. Een netelig onderwerp, klinkt het, want “bedelarij is uiteraard niet altijd een vorm van mensenhandel”. Daarom blijft het volgens Myria nodig om de bedelarij en de uitbuiting ervan beter te definiëren, “bijvoorbeeld door middel van een richtlijn van het strafrechtelijk beleid”.

Myria focust in het verslag op de Romagroepen, waarbinnen bedelarij vaak gezien wordt als een overlevingsstrategie, vooral voor vrouwen. “Ze worden gerekruteerd in hun herkomstland met de belofte van een job en een beter leven in België en zodra ze aankomen, verzeilen ze in een situatie van afhankelijkheid of worden ze slachtoffer van mensenhandel via bedelarij.” Vooral de situatie van minderjarigen is volgens Myria in dat verband “bijzonder zorgwekkend”.

Het Federaal Migratiecentrum vindt daarom een eenvormige aanpak van bedelarij cruciaal, met name bij de verbalisering van de feiten. Politiediensten en magistraten zouden bedelaars voor wie er indicaties voor uitbuiting bestaan in de eerste plaats moeten beschouwen als potentiële slachtoffers en niet als mensen die overlast veroorzaken.

“We vinden ook dat de magistraten zich meer zouden moeten vastbijten in mensenhandeldossiers rond uitbuiting van de bedelarij, bijvoorbeeld door voorrang te geven aan dossiers waarbij minderjarigen betrokken zijn”, aldus Myria.

bron: Belga