“Geen draagvlak in Vlaanderen voor etnische voorrangsregeling op school”

“Er is in Vlaanderen geen draagvlak voor een voorrangsregeling op school op basis van socio-economische of etnisch-culturele motieven.” Dat stelt N-VA in de discussie rond het nieuwe Vlaamse inschrijvingsdecreet. Het voorstel dat nu op tafel ligt voldoet niet voor de partij. In het Vlaams parlement werd donderdag gedebatteerd over een aanzet voor een nieuw inschrijvingsdecreet. Daarin wordt een Centraal Aanmeldingsregister voor heel Vlaanderen vooropgesteld. Scholen geven daarin hun vrije plaatsen in en ouders de school van hun voorkeur. In regio’s waar geen druk op de capaciteit bestaat blijft gewoon inschrijven wel mogelijk.
In het concept dat op tafel van de meerderheidspartijen ligt blijft ook de dubbele contingentering behouden, voor scholen waar een probleem met de sociale mix optreedt. Het systeem reserveert een aantal plaatsen voor kansarme indicatorleerlingen, met als criterium het diploma van de moeder en de thuistaal.
N-VA ziet dat niet zitten. “We willen een inschrijvingsdecreet dat niet discrimineert en dat ouders een maximale keuzevrijheid biedt”, zegt parlementslid Kris Van Dijck. “Dat is wat de Vlaming vraagt. Er is in Vlaanderen geen draagvlak voor een voorrangsregeling op school op basis van socio-economische of etnisch-culturele motieven.”
De coalitiepartners zitten verveeld met de houding van N-VA. “Is het systeem zaligmakend? Neen, maar ik ben nog altijd in zeer blijde verwachting van alternatieven die een zelfde doel bereiken”, aldus Onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V).
Open Vld denkt er hetzelfde over. “Ik ben niet getrouwd met het systeem, maar ik ben al heel lang met dit dossier bezig. Als we vijftien jaar geleden een systeem met de impact van het aanmeldingsregister en de dubbele contingentering hadden gehad, we hadden het zeker ingevoerd”, aldus Jo De Ro.
“De conclusie is duidelijk. N-VA wil, in tegenstelling tot alle andere partijen van meerderheid en oppositie, de sociale mix laten vallen. Vrijheid, blijheid en deregulering troef”, concludeert Caroline Gennez van sp.a. “Dit is de zoveelste kloof in de regering.”
Elisabeth Meuleman (Groen) biedt de minister een wisselmeerderheid aan.

bron: Belga