Vlaamse regering erkent overvloedige regenval van juni 2016 als algemene ramp

Vlaamse regering erkent overvloedige regenval van juni 2016 als algemene ramp

De Vlaamse regering heeft de overvloedige regenval tussen 27 mei en 26 juni 2016 in Vlaanderen erkend als een algemene ramp. Dat heeft Vlaams minister-president Geert Bourgeois bekendgemaakt. Door de erkenning als algemene ramp komen alle 308 Vlaamse gemeenten in aanmerking. Slachtoffers hebben na de erkenning drie maanden de tijd om hun dossier bij het Vlaams Rampenfonds in te dienen. Door de zesde staatshervorming is Vlaanderen bevoegd voor de erkenning van rampen en de financiële tegemoetkoming ervan. De erkenning gebeurt in principe steeds op basis van adviezen van het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI). Regenval wordt bestempeld als overvloedig wanneer op een uur tijd meer dan 30 liter per vierkante meter valt of op 24 uur tijd meer dan 60 liter per vierkante meter.

Maar voor de uitzonderlijk zware regenval van juni 2016 hebben liefst 279 gemeenten een aanvraag tot erkenning van de ramp ingediend. Het ging om een bedrag dat het financieel criterium van 50 miljoen euro voor heel België overschrijdt. Daardoor is het advies van het KMI niet nodig en kan men spreken van eeen ‘algemene ramp’.

Op die manier komen alle 308 gemeenten in aanmerking. “Slachtoffers hebben nu drie maanden de tijd om hun dossier bij het Vlaams Rampenfonds in te dienen”, aldus Bourgeois.

Verder heeft de Vlaamse regering ook de windhoos van 29-30 augustus 2015 in West-Vlaanderen als ramp erkend, en heeft ze de geografische afbakening van de ramp van 5 juni 2015 uitgebreid: ook Ingelmunster werd als zwaar getroffen gemeente toegevoegd en kan nu in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming.

Twee andere erkenningsdossiers zijn momenteel in voorbereiding: de schade door hagel, windhoos en rukwinden op 23 juni 2016, en de overvloedige regenval op 23 juli 2016.

bron: Belga