Gouverneur Decaluwé wil betaalmodel voor politie-inzet grote evenementen

Gouverneur Decaluwé wil betaalmodel voor politie-inzet grote evenementen

West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé wil dat organisatoren van grote evenementen extra politiesteun mee betalen als er politionele inzet nodig blijkt van buiten de eigen zone. Dat stelde hij voor tijdens zijn jaarlijkse rede donderdag in het Provinciaal Hof in Brugge. “Waarom zou een organisator extra investeren in veiligheid als deze toch ‘gratis’ wordt verzekerd door de politie?”, luidt de beweegreden van de gouverneur. Organisatoren van grote gebeurtenissen, zoals grote muziekfestivals of risicowedstrijden in het voetbal, zijn verplicht om melding van te maken van hun evenement. Daarvan wordt een risicoanalyse gemaakt. Bij grootschalige evenementen zijn de capaciteit en de middelen van de lokale politie zelden voldoende, waardoor er enerzijds steun wordt ingeroepen van de federale politie en anderzijds gebruik wordt het gemaakt van het mechanisme van verplichte nationale solidariteit onder de vorm van de gehypothekeerde capaciteit, de Hycap. In elke politiezone zijn hiervoor specifieke mensen aangewezen die zo bijstand leveren in een andere zone wanneer daar om gevraagd wordt.

“Er moet alsnog niet betaald worden voor Hycap-inzet. Ik breek een lans om dit systeem te veranderen naar een betaalmodel”, aldus de gouverneur. “De helft van de kosten kan gedragen worden door de vragende politiezone, de andere helft door de verbruiker, namelijk de organisator.”

Decaluwé is ervan overtuigd dat met dit systeem de organisator zelf zal zorgen om zijn organisatie binnen de openbare ruimte veilig te laten verlopen, eventueel zelfs op een tijdstip dat minder kost. Onrechtstreeks wordt ook verwezen naar voetbalwedstrijden waarbij bijna altijd Hycap-steun ingeschakeld wordt, wat zorgt voor hoge publieke kosten en extra werkdruk op de capaciteit van de lokale politiezones.

Kleine evenementen en organisaties blijven buiten schot omdat die zelden tot nooit beroep doen op Hycap-inzet. Decaluwé bemerkt dat er (Waalse) politiezones zijn die het niet zo nauw nemen met die Hycap, en al jaren geen extra inzet hebben geleverd. Hij stelt dan ook voor dat politiezones die geen Hycap-inzet leveren gesanctioneerd worden.

bron: Belga