D-Day voor Bernard Wesphael vandaag

D-Day voor Bernard Wesphael vandaag

Het is D-Day voor Bernard Wesphael vandaag. De jury buigt zich over de schuldvraag: heeft Wesphael op 31 oktober 2013 zijn vrouw Véronique Pirotton gedood? Alvorens de jury zich terugtrekt, komen de replieken van de verschillende partijen aan bod. Het laatste woord voor de beraadslaging van de jury is aan Bernard Wesphael. Tijdens die replieken kwamen eerst de burgerlijke partijen aan het woord. Advocaat Philippe Moureau gaf toe dat er verschillende scenario’s zijn, “maar Bernard Wesphael heeft geen antwoord kunnen geven op bepaalde vragen. Nochtans kent hij het enige echte scenario”, klonk het.

Moureau merkte op dat de verdediging geen zelfmoord meer pleit, maar meer in de richting van een ongeval wijst. “Meester Mayence (van de verdediging, nvdr) zegt: ‘Als er maar de minste mogelijkheid is dat de dood te wijten is aan een intoxicatie, dan moet u Wesphael vrijspreken’. Wel, dat klopt, maar dan gaat hij voorbij aan alle andere elementen, waarop de verdediging niet ingegaan is”.

“De verdediging ‘verwijt’ ons dat we in onze pleidooien te weinig verwezen hebben naar bewijsstukken”, ging het verder. “Zij hebben gisteren talloze keren verwezen naar bewijsstukken, en telkens een fragment eruit voorgelezen. Volgens mij moet u die stukken integraal lezen, maar als u dat doet, dan zien we elkaar hier over twee weken terug voor de schuldvraag”, aldus nog Moureau.

De tweede advocaat van de burgerlijke partijen, Diego Smessaert, ging nog eens in op de dertien punten die hij eerder in zijn pleidooi had aangehaald, en die moeten bewijzen dat Wesphael schuldig is aan doodslag. De verdediging had in haar pleidooi twijfel proberen zaaien over de juistheid van die punten, maar Smessaert wilde de puntjes nog een op de i zetten.

In zijn repliek was openbaar aanklager Alain Lescrenier duidelijk: “De verdediging heeft gisteren geprobeerd om van Bernard Wesphael het slachtoffer te maken in deze zaak. Maar er is maar één slachtoffer in deze zaak, en dat is Véronique Pirotton”.

Lescrenier benadrukte dat Wesphael niet steeds bij zijn verhaal is gebleven, zoals de verdediging beweert. “Tijdens het onderzoek bleef men volhouden dat ze zelfmoord pleegde. Maar hier zegt men dat het een intoxicatie was door alcohol en geneesmiddelen. Dat is toch bijzonder?” Hij paste zijn versie van de feiten ook geleidelijk aan lichtjes aan. “Hij zegt eerst dat ze één keer is gevallen, maar later wordt dat drie keer. Hij moet immers de verschillende verwondingen kunnen verklaren.”

bron: Belga