Klimaatverdrag van Parijs over 30 dagen van kracht

Het klimaatverdrag van Parijs wordt officieel over 30 dagen van kracht nadat 72 landen die samen verantwoordelijk zijn voor 57 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen het akkoord geratificeerd hebben. Dat deelden de Verenigde Naties woensdag in New York mee. Vertegenwoordigers uit Duitsland, Oostenrijk, Slovakije, Malta, Portugal, Frankrijk en de Europese Unie legden woensdag officieel hun akte van bekrachtiging bij de VN neer. Opdat het in december in Parijs afgesproken klimaatakkoord van kracht kon gaan, moesten minstens 55 verdragsluitende partijen die voor minstens 55 procent van de wereldwijde uitstoot verantwoorfelijk zijn, de overeenkomst ratificeren. Nu beide hindernissen zijn genomen, is het verdrag over 30 dagen van kracht. Met het akkoord verplicht de internationale gemeenschap zich de opwarming van de Aarde met “duidelijk minder dan twee graden Celsius” te beperken in vergelijing met het pre-industriële tijdperk.

Bron: Belga