“Probleem ligt bij het vinden van onthaalouders”

Probleem ligt bij het vinden van onthaalouders

Dat in de sector van de gezinsopvang, de vroegere onthaalouders, een op de drie initiatieven die werken met inkomenstarief niet aan de minimale bezettingsgraad komen die de overheid vraagt, is te wijten aan een grotere uitstroom dan instroom van mensen in het beroep. “Het probleem ligt bij het vinden van onthaalouders”, is te horen bij het VVSG-Steunpunt Kinderopvang. “Het is dus helemaal niet zo dat de gezinsopvang te weinig kindjes opvangt. Het feit dat de gesubsidieerde capaciteit niet gehaald wordt, komt omdat er onvoldoende onthaalouders zijn. Nagenoeg alle diensten zijn op zoek naar onthaalouders”, zegt Ann Lobijn van het VVSG-Steunpunt Kinderopvang. “Het tekort aan onthaalouders is al jaren aan de gang.”

Lobijn benadrukt dat gezinsopvang populair is in Vlaanderen en grote tevredenheid geniet. De weinige interesse voor het beroep wijt ze aan een aantal factoren. Zo krijgen onthaalouders geen loon, maar een kostenvergoeding, met dus mogelijk wisselvalligheid tot gevolg. Voorts wordt het beroep uitgeoefend in de eigen gezinswoning, waardoor het “een keuze van het gezin is” en geen evidentie. Tot slot heerst er bij veel mensen onwetendheid over wat de job precies inhoudt.

Het VVSG-Steunpunt Kinderopvang heeft daarom een campagne lopen die organisatoren van gezinsopvang moet helpen om goede kandidaat-onthaalouders te vinden. De Vlaamse gemeente- en OCMW-besturen hopen snel minstens 400 nieuwe onthaalouders te vinden, zodat het aantal kinderopvangplaatsen in de gezinsopvang op peil blijft.

Op 12 jaar tijd (2000-2012) zijn er in Vlaanderen 1.000 onthaalouders minder aan de slag. Nochtans blijft de opvang door onthaalouders in Vlaanderen goed voor één derde van het aanbod kinderopvang van baby’s en peuters.

bron: Belga