“Historische” stemming in Europees Parlement maakt klimaatakkoord juridisch bindend

Het klimaatakkoord van Parijs, waarmee de opwarming van de aarde beperkt moet worden tot 1,5 à 2 granden Celsius, kan officieel in werking treden. Tijdens een door velen als “historisch” bestempelde stemming heeft het Europees Parlement het akkoord geratificeerd. Met de ratificatie zijn de juridische drempels voor de inwerkingtreding definitief overschreden. Het klimaatakkoord kon pas juridisch bindend worden als minstens 55 ondertekenaars die samen goed zijn voor minimum 55 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen het akkoord ratificeren. Na de stemming in het Europees Parlement, met 610 stemmen tegen 38 en 31 onthoudingen, staat de teller op 63 ondertekenaars, die verantwoordelijk zijn voor ongeveer 64 procent van de uitstoot.
Het klimaatakkoord werd eind vorig jaar onderhandeld tijdens de VN-klimaattop in Parijs. De formele inwerkingtreding volgt over dertig dagen.

bron: Belga