Vlaams Belang hekelt “centralistisch” districtenbeleid in Antwerpen

Vlaams Belang hekelt "centralistisch" districtenbeleid in Antwerpen

Vlaams Belang heeft een tienpuntenplan klaar om in Antwerpen een beter beleid te verkrijgen voor de negen districten die de stad rijk is. “Van een uitbreiding van de bevoegdheden van de districten, een grote verkiezingsbelofte van de N-VA en de andere traditionele partijen, komt momenteel weinig of niets in huis”, zegt Jan Van Wesembeeck van Vlaams Belang Deurne. De partij wil nu meer bevoegdheden én financiële middelen voor de districten, maar bijvoorbeeld ook de optie voor een district om weer uit de stad te stappen. Volgens Vlaams Belang hebben de districten niet alleen te weinig te zeggen over wat er op hun grondgebied gebeurt, maar negeert het stadsbestuur zelfs beslissingen van districtsraden in dossiers die wél tot de districtsbevoegdheden behoren. “Een alternatieve meerderheid stemde bijvoorbeeld de proefopstelling voor achteruit parkeren op de Lakborslei in Deurne weg, maar niettegenstaande het hier over een lokale straat gaat legt het stadsbestuur deze districtsstemming naast zich neer”, aldus Van Wesembeeck.

Vlaams Belang hekelt deze “centralistische” politiek van het stadsbestuur van N-VA, CD&V en Open Vld en stelt dat het stedelijke beleid problemen binnen de meerderheden in de verschillende districtsraden in de hand werkt. De partij roept ook op om op Vlaams niveau dringend werk te maken van een beter gemeentedecreet. De districten moeten volgens Vlaams Belang bevoegd worden voor onder meer openbare werken – ook op gewestwegen – en jeugd-, sport- en cultuurbeleid, daar ook de nodige middelen voor krijgen, eigen veiligheidsraden krijgen en bouwvergunningen mogen afleveren. Districten die zich weer willen afscheuren van Antwerpen, moeten daar bovendien via een volksraadpleging de mogelijkheid toe krijgen, klinkt het.

bron: Belga