Meer taalateliers in Vlaamse rand door impulssubsidies Vlaams minister Ben Weyts

Vlaams minister Ben Weyts, bevoegd voor de Vlaamse Rand, heeft zaterdag in het gemeenschapscentrum De Zandloper in Wemmel het startschot gegeven voor een reeks taalateliers en andere initiatieven in de rand die inzetten op taalstimulering Nederlands bij anderstalige kinderen. Door toekenning van impulssubsidies aan dergelijke initiatieven is hun aantal in deze regio dit jaar toegenomen. Dergelijke taalateliers zijn de praktijk een leuk vrijetijdsaanbod. Via verhalen, spelletjes, knutselopdrachten en liedjes worden de kinderen op een speelse manier in het Nederlands ondergedompeld. Tot nog toe werden deze ateliers vooral door de vzw De Rand georganiseerd, maar via impulssubsidies krijgen nu ook gemeenten hiervoor ondersteuning. Weyts keerde in juli voor 20.000 euro subsidies uit voor taalateliers. Sint-Pieters-Leeuw bijvoorbeeld is hierdoor gestart met een aanbod in de buitenschoolse opvang van haar 9 scholen. Daarnaast zijn er nieuwe organisaties die ondersteuning krijgen. De Horizon kreeg 20.000 euro voor het voorleesproject ‘Lezen is leuk’ en Hakuna Matataal 1.800 euro euro voor de organisatie van taalstages.
Vlaams minister Ben Weyts beklemtoonde zaterdag dat hij met deze ondersteuning anderstalige nieuwkomers in de Vlaamse rand kansen wil bieden om snel en doelbewust te integreren. “De kennis van het Nederlands is hiertoe essentieel. Taalstimulerende ateliers zijn uiterst geschikt om kinderen op een speelse en interactieve manier de taal aan te leren en vertrouwd te maken met de lokale gemeenschap”, aldus de minister. De nieuwe steun is een onderdeel van 10 initiatieven om het Vlaamse en Groene karakter van de rand te versterken waaraan Weyts in juli van dit jaar in totaal 120.000 euro toekende. Meer dan 100.000 euro van dit bedrag ging uit naar taalstimulerende projecten.

Bron: Belga