Jongeren met leefloon die studiekansen krijgen, vinden beter toegang tot arbeidsmarkt

Jongeren met leefloon die studiekansen krijgen

Jongeren met een leefloon die studiekansen krijgen, vinden beter toegang tot de arbeidsmarkt dan hun leeftijdsgenoten bij het OCMW die die kansen niet krijgen. Dat blijkt uit een analyse van de programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie (POD MI). Bijna 15.000 jongeren onder de 25 jaar met een leefloon probeerden, ondersteund door het OCMW, in de eerste vier maanden van 2016 een diploma te behalen, met als doel hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Hun aandeel in de groep van -25-jarigen met een leefloon steeg van 33,6 procent in 2006 tot 40,8 procent in 2016.

De POD MI ging na wat het effect is van de maatregel. Uit de analyse blijkt dat een jaar na hun studie 30,2 procent van de ex-studenten een baan heeft gevonden. Bij de groep die een leefloon ontving, maar geen parcours als student volgde, was dat 23,7 procent. Ook had 11,1 procent van de ex-studenten een jaar na datum een werkloosheidsuitkering, tegenover 22,1 procent van hun leeftijdsgenoten.

“Deze maatregel is een sterk instrument voor de OCMW’s”, zegt Julien Van Geertsom, voorzitter van de POD MI. “Investeren in jongeren loont. Tegenover de bedreiging van de langdurige werkloosheid die een volledige generatie van de arbeidsmarkt dreigt te verwijderen, blijven de OCMW’s extra inspanningen doen om de mogelijkheden tot beroepsinschakeling van de jongeren te verbeteren.”

Drie vierde van de studenten met een leefloon die een diploma middelbaar of hoger onderwijs proberen te behalen, komt overigens uit een precaire situatie, bleek eerder al uit wetenschappelijk onderzoek.

bron: Belga