SERV vraagt Vandeurzen om concreter mantelzorgplan

SERV vraagt Vandeurzen om concreter mantelzorgplan

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) vraagt minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) om een concreter mantelzorgplan. De Vlaamse sociale partners vragen vooral meer concrete acties op het vlak van timing, financiering, opvolging en monitoring. Als de regering het ernstig meent met de ondersteuning van de mantelzorgers, moet het aanbod voor die mantelzorgers zelf ook versterkt worden. Zo staat te lezen in een advies dat de SERV heeft geformuleerd. Voor het zomerreces lanceerde minister Vandeurzen zijn langverwachte mantelzorgplan. Dat plan, bestaande uit 110 actiepunten, moet onder meer de ondersteuning voor wie zich zich belangeloos inzet voor familieleden of andere naasten verbeteren. De haar advies toont de SERV zich wel tevreden over de analyse die de regering over de mantelzorg heeft gemaakt, maar de Vlaamse sociale partners plaatsen toch ook nog een reeks kanttekeningen. Voornaamste kritiek is het gebrek aan concrete acties “zowel naar tijdspad en financiële middelen als naar opvolging en monitoring”.

De SERV wijst er onder meer op dat er grenzen zijn aan de mantelzorg, zowel op het vlak van zorg als op economisch vlak. Zo kan de zorg te zwaar worden voor een mantelzorger of kan de combinatie tussen werk en mantelzorg onhaalbaar worden. “Deze grenzen komen nu niet in het plan aan bod. De SERV vraagt om het plan op dit punt aan te passen”.

De SERV hekelt ook het gebrek aan cijfermateriaal om het plan te onderbouwen “Het gepresenteerde cijfermateriaal in het ontwerp van mantelzorgplan schept geen duidelijk en transparant beeld van de mantelzorger in Vlaanderen”, klinkt het.

Dat het plan mikt op een betere ondersteuning van de mantelzorgers, is volgens de SERV een goede zaak. Een goede ondersteuning is volgens de raad “een conditio sine qua non voor kwalitatieve mantelzorg”. Maar dan moeten die mantelzorgers zelf kunnen terugvallen op een versterkt en kwalitatief aanbod, bijvoorbeeld door de centra voor kortverblijf, dagverzorgingscentra en centra voor autonome dagopvang voor ouderen.

bron: Belga