Meisje bedenkt app tegen pesten

Nathalie Hampton, die zelf ooit werd gepest, heeft een app bedacht die eenzame studenten samenbrengt tijdens het lunchen. Het lijkt slechts een kleine stap, maar het is al gebleken dat het effectief helpt wanneer tieners zich verzetten tegen pestgedrag.

Toen Hampton jong was moest ze op school vaak alleen eten omdat niemand naast haar wilde zitten. Het meisje zat op een private meisjesschool in Los Angeles en werd het slachtoffer van enkele domme klasgenoten die haar verweten en fysiek aanvielen. Ze kreeg zelfs doodsbedreigingen. De moeder van Hampton noemt het de donkerste periode uit haar leven.

Ondertussen is het Amerikaanse meisje van school veranderd en heeft ze leuke vrienden, maar ze zal nooit vergeten hoe het voelt om gepest te worden. Daarom heeft Hampton de app ‘Sit with us’ bedacht, dat studenten samenbrengt die niet langer hun middagmaal alleen willen nuttigen. Bovendien kan er niemand geweigerd worden. Met haar actie kan Hampton op heel wat mediabelangstelling rekenen en mag ze in november zelfs een presentatie geven over haar uitvinding op een conferentie van ‘Girls Can Do’ in Washington.

Foto Twitter / Girls Can Do