Justitie heeft gebrek aan middelen om financiële criminaliteit te bestrijden

Justitie heeft gebrek aan middelen om financiële criminaliteit te bestrijden

De rechtbanken in ons land beschikken niet over voldoende middelen om de financiële criminaliteit te bestrijden. Dat is de vernietigende conclusie van een rapport van de Hoge Raad voor Justitie dat dinsdag ter sprake kwam in de commissie Panama Papers in de Kamer. Het gaat dan onder meer om een tekort aan gespecialiseerd personeel en aan ICT-hulpmiddelen. Het rapport van de Hoge Raad voor Justitie, de instelling die controle uitoefent op de werking van het gerecht, raakte al in juni bekend. Het rapport is overgemaakt aan minister van Justitie Koen Geens. Voor de commissie Panama Papers is het een interessant werkstuk, omdat het blootlegt waar justitie tekortschiet in de aanpak van financiële criminaliteit en fiscale fraude.

HRJ-voorzitter Christian Denoyelle wees erop dat er binnen de magistratuur al veel veranderd is: “Er kwam ophef over het verleden, velen beseffen dat er iets moest veranderen”. Maar in de praktijk moet er nog veel gebeuren, gaf hij toe. Zo kampt men met een tekort aan gespecialiseerde krachten “op alle niveaus” en aan een performant IT-systeem. Aan de andere kant staat “een leger” van gespecialiseerde advocaten. Rogatoire commissies in het buitenland – vaak nodig bij fraudezaken – nemen dan weer erg veel tijd in beslag. Hierdoor, en door de vele beroepsmogelijkheden in de loop van een onderzoek, lopen de behandelingstermijnen van fraudezaken veel te lang uit. Dit leidt uiteindelijk tot straffeloosheid.

Eén van de aanbevelingen van de HRJ is het vastleggen, in het wetboek van strafvordering, van een termijn waarbinnen het onderzoek moet zijn afgerond. De HRJ pleit ook voor de aanstelling van een onderzoeksrechter die exclusief bevoegd is in fiscale materie. Nu moeten onderzoeksrechters er door het personeelstekort immers ook andere dossiers bijnemen.

Maar Denoyelle bleef over heel wat zaken ook erg voorzichtig en dus vaag. De commissieleden kwamen bijvoorbeeld niet te weten hoe groot het personeelstekort in Brussel precies is, of wat de Hoge Raad verstaat onder “een redelijke behandelingstermijn”. Annick Baudri, lid van de HRJ, drong alvast aan om het personeelskader volledig in te vullen.

bron: Belga