Vandeurzen: “Vlor-advies over kinderbijslag nog niet ontvangen”

Vandeurzen: "Vlor-advies over kinderbijslag nog niet ontvangen"

Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) reageert voorlopig niet op het kritische Vlor-advies over de hervorming van de kinderbijslag. “We hebben het advies nog niet ontvangen en willen het volledig kunnen doornemen voor we eventueel reageren. We betreuren dat de media werden ingelicht vooraleer het rapport aan de bevoegde ministers werd overhandigd”, aldus de CD&V-minister.
De hervorming van de kinderbijslag die de Vlaamse regering voorstelt, botste eerder al op kritiek van het Centrum voor Sociaal Beleid (CSB), de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) en de Strategische Adviesraad voor Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid (SAR WGG). Nu klinken er dus ook kritische geluiden bij de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor).

De Vlor vreest onder meer dat het nieuwe systeem helemaal niet eenvoudiger zal zijn en de raad gelooft ook niet dat het budgetneutraal zal zijn. De raad vindt het ook “onbegrijpelijk” dat er geen armoedetoets is uitgevoerd en heeft forse bedenkingen bij de toeslag om de deelname aan het kleuteronderwijs te verhogen. Dat blijkt uit het ontwerp-advies dat persagentschap Belga kon inkijken. Oppositiepartijen sp.a en Groen vinden dat de regering het huiswerk opnieuw moet maken.

bron: Belga