Belgisch gerecht vordert 48.000 euro van Skype

Belgisch gerecht vordert 48.000 euro van Skype

Voor de correctionele rechtbank van Mechelen is softwarebedrijf Skype donderdag verschenen voor het weigeren van medewerking in een gerechtelijk dossier. Skype zou geen info over gevoerde gesprekken tussen gebruikers hebben willen verstrekken, maar volgens het bedrijf is dat technisch onmogelijk. Daarnaast meent Skype dat de strafvordering onontvankelijk is omdat het bedrijf met hoofdzetel in Luxemburg niet gebonden is aan de Belgische wetgeving. Het parket vorderde een boete van 48.000 euro. In september 2012 werd aan softwarebedrijf Skype gevraagd om in het kader van een gerechtelijk dossier gegevens te verstrekken omtrent de gesprekken tussen twee gebruikers. Skype ging daar gedeeltelijk op in en voorzag in info over e-mailadressen, voorgeschiedenis van de gebruikers, accountgegevens en IP-adressen. Skype gaf echter geen info over de inhoud van de gesprekken, iets wat volgens hen technisch ook niet mogelijk is bij livegesprekken. De onderzoeksrechter die het gerechtelijk dossier beheerde, vond de verstrekte info ontoereikend en vroeg een pv te laten opmaken van weigering tot medewerking in gerechtelijk dossier.

Volgens het openbaar ministerie is Skype gebonden aan de telecometgeving die stelt dat telecomoperatoren of verstrekkers van communicatiedienstverlening hun medewerking moeten verlenen aan het Belgische gerecht wanneer dat in het kader van een gerechtelijk onderzoek bepaalde info opvraagt. Skype zelf meent dat het niet gebonden is aan die wetgeving, aangezien het bedrijf geen operator noch dienstverlener is, maar slechts een aanbieder van bepaalde software.

Het openbaar ministerie vorderde een geldboete van 48.000 euro, de rechtbank doet wellicht uitspraak op 13 oktober.

bron: Belga