“Niet Ringland, maar Oosterweel via BAM-tracé komt in het gedrang”

Niet Ringland, maar Oosterweel via BAM-tracé komt in het gedrang

Actiegroep Ringland heeft zich vandaag verdedigd tegen de kritiek die eerder uitlekte. “Niet Ringland komt in het gedrang, maar wel de Oosterweelverbinding via het BAM-tracé, klinkt de reactie. Het wijst voorts ook op andere voordelen van het Ringlandvoorstel, onder meer voor de gezondheid. “Merkwaardig”, “jammer” en een “oude politieke cultuur”, zei Ringland-bezieler Peter Vermeulen over het vroegtijdige lekken van het rapport, waaruit zou blijken dat Ringland voor meer sluipverkeer en files zou zorgen.

Net zoals andere actiepgroepen wijst Vermeulen erop dat maar een klein deel in de pers aan bod kwam, en ziet hij fundamentele problemen met de Vlaamse aanpak: “Oosterweel via het BAM-tracé biedt op zich géén oplossing voor de verkeersproblemen in en rond Antwerpen: ook in 2020 blijven de files even lang door te weinig capaciteit op de Ring en een blijvend hoge verkeersdruk. Die worden niet verholpen door de combinatie Oosterweel met de A102, R11bis of enige andere variant”, klinkt het.

Hij wijst er bovendien op dat de modal split, zoals voorzien in het Masterplan 2020 niet wordt gehaald en dat voor Antwerpen een blijvend verkeersinfarct dreigt. Ook voor de havengemeenschap ziet hij een huizenhoog probleem. “Het Haventracé, in het verlengde van de A102, is niet onderzocht als alternatief voor het BAM-tracé, net zomin als de combinatie met het volledige concept van Ringland, terwijl het Haventracé het doorgaand en zwaar (haven)verkeer weg van de stad en vooral van de ring zelf houdt.”

Ringland meent dat haar uitgangspunten stand houden. “Een volledige overkapping geeft ongeziene kansen voor de leefbaarheid en de stadsontwikkeling”, klinkt het onder meer. “Het MER benadrukt zelf het belang van de reorganisatie van de Ring en beoordeelt die als zeer positief voor Ringland.”

De organisatie wil voorlopig verder werken met de Vlaamse intendant.

bron: Belga