Vlaming buist op fietsregels

Bijna vier op de tien Vlamingen kennen belangrijke verkeersregels voor fietsers niet. Dat blijkt uit een online test van mobiliteitsorganisatie VAB.

Mag een fietser een zebrapad al fietsend oversteken? Mogen mensen met een stalen ros buiten de bebouwde kom met twee naast elkaar rijden? En heeft de fietser voorrang aan een oversteekplaats voor fietsers? De juiste antwoorden op deze vragen zijn voor zo’n 39% van de Vlamingen een raadsel.

Vooral jongeren tot 18 jaar en 65-plussers scoren opvallend slecht op de test. Zo buizen maar liefst zeven jongeren op tien. “Een onrustwekkend cijfer, aangezien zij toch een groot deel van de fietsende bevolking uitmaken”, reageert VAB.

Wegmarkeringen en verkeersborden

Bij de verkeerstest kregen ruim 5.500 Vlamingen 16 vragen voorgeschoteld. De meeste mensen gingen in de mist bij vragen over de fietssuggestiestrook (81% antwoordde foutief), een doorlopend fietspad (55%), inhalen in een smalle straat (39%), naast elkaar rijden (38%) en oversteekplaats voor fietsers (38%). “Het valt dus op dat de meeste fouten gemaakt worden tegen de wegmarkeringen voor fietsers, de regels rond inhalen en naast elkaar rijden”, verduidelijkt VAB. “Ook de nieuwste verkeersborden over de fietsstraat en rechtsaf door rood zorgen voor problemen.”

Samen met de Fietsersbond pleit de mobiliteitsclub voor meer en betere verkeerseducatie in het onderwijs, meer communicatie over nieuwe verkeersregels, een aangepaste rijopleiding met voldoende aandacht voor fietsers en een vereenvoudiging van de wegcode.

Vlaams mobiliteitsminister Ben Weyts (N-VA) is alvast voorstander van meer verkeersonderwijs op school, om het aantal verkeersdoden naar beneden te krijgen. “Een buis voor vier op tien is niet zo gek als je weet dat verkeerseducatie totaal geen deel uitmaakt van de eindtermen in het middelbaar onderwijs”, reageert Weyts in Het Nieuwsblad. Verplichte lessen theorie om je rijbewijs te behalen zijn voor de minister dan weer uit den boze.