De start-upgeneratie

Jongeren hebben de smaak van het ondernemen te pakken. Generation Y is in the house, en dat zullen we geweten hebben! Universiteiten hebben zich de laatste twee jaar aangepast door het creëren van incubators, om de nieuwe bedrijfjes van deze ‘student-ondernemers’ te testen.  

De ondernemingsboom is recent en erg bemoedigend. Studenten willen meer en meer hun eigen job creëren in plaats van voor een baas te gaan werken. Het gevolg van een sensibiliseringsbeleid rond ondernemerschap, dat twintig jaar geleden op poten werd gezet. Maar ook van werkgelegenheidsperspectieven die wat somberder zijn dan vroeger. En er is een mentaliteitswijziging. Vooral bij Generation Y, de zogenaamde Millennials (geboren rond de jaren 2000), die op zoek zijn naar betekenis in plaats van fortuin.

“Ze hebben een totaal andere kijk op het evenwicht tussen privé- en professioneel leven. Ze hechten minder belang aan geld en denken meer aan hun impact op de samenleving. Ze zijn op zoek naar betekenis en willen jobs creëren die beantwoorden aan hun waarden”, zegt Olivier Witmeur, Professor of Entrepreneurship aan de Solvay Business School. Hij ziet een kleine revolutie aan de ULB: “Al twee jaar is ondernemerschap de eerste optie die studenten kiezen. Vroeger was dat financiën, marketing… Veertien jaar geleden richtte Solvay de Start Academy op, waar jongeren hun idee kunnen testen in een wedstrijd. Toen wou iedereen werken in een groot bedrijf. Vandaag is het veel makkelijker om ondernemers in spe te vinden.”
Ondernemerschap is dus een volwaardig alternatief geworden voor studenten. “36% van de jongeren die aan de universiteit afstuderen, wil zijn eigen bedrijfje oprichten”, legt Olivier Witmeur uit. De Millennials hebben het voordeel te zijn grootgebracht met nieuwe, digitale technologieën. Een enorm speelveld met onbeperkte mogelijkheden. Apps en websites (de klassieke start-ups) zijn een felbegeerde sector. Op de tweede plaats? Hulp- en dienstverlening.

Maar de professor waarschuwt ook. Achter het coole imago van deze sector schuilt een harde wereld. Je moet creatief en vernieuwend zijn, en vooral producten of diensten aanbieden die beantwoorden aan een reële behoefte. Bovendien moet je emotioneel om kunnen met de onzekerheid. Vandaar het voordeel van een incubator voor studenten. “Het laat hen toe hun
ideën te testen in een levensfase waarin het risico minimaal is. Het is een gedroomde kans. Je krijgt tijd en hebt geen financiële beslommeringen. Niks te verliezen dus!”, benadrukt hij.

Het Start Lab, de incubator van de Solvay Business School, bestaat bijna een jaar. De voorloper aan Franstalige kant was de ULg, die zijn incubator meer dan twee jaar geleden lanceerde. En ook de UCL heeft er nu een. Kweekvijvers waar we de komende jaren zeker nog van zullen horen. En ook Vlaanderen blijft natuurlijk niet achter. De Universiteit van Gent was zelfs de eerste in België die het statuut van student-ondernemer lanceerde in 2011.