Straffen op terrorisme in strijd met Grondwet

Straffen op terrorisme in strijd met Grondwet

De Raad van State waarschuwt dat de celstraffen die gelden voor terroristische misdrijven in strijd kunnen zijn met de Grondwet. Er staan zeer uiteenlopende strafmaten op dergelijke misdrijven, schrijft De Tijd vandaag. Je wordt even zwaar bestraft als je meewerkt aan het toebrengen van slagen en verwondingen met voorbedachte rade als wanneer je meewerkt aan een moord. Dat geldt ook voor andere terroristische misdrijven, merkt de Raad van State op. “Is dat nog in overeenstemming met het beginsel van de proportionaliteit van de straf en het grondwettelijk beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie?”

De pijnlijke conclusie staat in een advies van de Raad van State over een wetsvoorstel van Open Vld, de N-VA en de MR dat de terrorismewet voort uitbreidt om ook de voorbereidingen van een potentiële aanslag strafbaar te maken. “We weten al langer dat de celstraffen niet evenredig zijn”, zegt Kamerlid Carina Van Cauter (Open Vld). “Dat is zo gegroeid omdat de terrorismewet door de jaren stap voor stap is uitgebreid. Het is aan de minister van Justitie om dat recht te trekken in zijn grote hervorming van het strafwetboek.”

bron: Belga