MER Plopsaland alsnog goedgekeurd

MER Plopsaland alsnog goedgekeurd

Pretpark Plopsaland in De Panne kan werk maken van een nieuwe milieuvergunning. In juli was het pretpark van Studio 100 zonder milieuvergunning gevallen omdat er niet tijdig een verlenging werd aangevraagd. “Vandaag dinsdag 6 september 2016 heeft onze Mer-dienst het Milieueffectrapport voor Plopsaland goedgekeurd”, zegt woordvoerster Brigitte Borgmans van het Vlaams departement Leefmilieu, Natuur en Energie. Plopsaland beschikte nog over een milieuvergunning die dateerde uit 1996, toen het pretpark nog Meli heette. Een verlenging van die vergunning moest in juli geregeld zijn, anders viel het pretpark zonder. Maar dat werd dus niet tijdig gedaan.

Voorafgaand aan de milieuvergunningaanvraag moet eerst een milieueffectenrapport worden aangevraagd bij het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE). De eerste aanvraag voor het MER werd in juli nog afgekeurd omdat “een correcte beoordeling van de mobiliteitseffecten en de effecten op de fauna en flora in de speciale beschermingszone nabij het park, ontbraken. In het huidige MER dat vandaag werd goedgekeurd, werd aan deze punten verholpen”, laat Borgmans weten.

Nu het MER is goedgekeurd, kan Plopsaland een milieuvergunningsaanvraag indienen bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen. Ondertussen maakte de milieu-inspectie van LNE op 19 juli al een proces-verbaal op omdat het pretpark niet over een milieuvergunning beschikt. Het dossier zit momenteel bij het parket van Kortrijk, geeft de woordvoerster nog mee.

bron: Belga