“Kernprincipes Ringland blijven overeind”

Kernprincipes Ringland blijven overeind

De kernprincipes van het Ringlandplan blijven overeind, zo reageren actiegroep Ringland en de door Vlaanderen aangestelde intendant Alexander D’Hooghe op de nieuwe, kritische studie over het Ringland-project. “Een overkapping en scheiding van het verkeer is noodzakelijk”, klinkt het in een gemeenschappelijk persbericht. “Het mobiliteitsrapport in het lopende plan-MER proces A102/R11bis biedt heel wat stof om kritisch te reflecteren en verder samen te werken aan een verkeerssysteem dat een volledige overkapping dichterbij brengt”, luidt het. “Tegelijkertijd blijven het scheiden van verkeersstromen en een overkapping – ook de principes van Ringland – intact en overeind in het mobiliteitsrapport. De intendant en Ringland hebben er dan ook vertrouwen in dat ze in hun verdere samenwerking kunnen komen tot oplossingen die een grote vooruitgang zullen betekenen voor de leefbaarheid en mobiliteit in en rond Antwerpen”, zo luidt het.

Ringland en D’Hooghe erkennen dat de projecten A102 en R11bis “niet de eerder verhoopte ontlasting van de Antwerpse ring bieden”, maar tegelijkertijd ziet men ook “boeiende en belangrijke punten waar een gezamenlijke vooruitgang mogelijk is”.

Zo bevestigt het rapport volgens de partijen de noodzaak om aansluitend op een noordelijke ontsluiting van de Antwerpse ring prioriteit te geven aan de verdere ontlasting van de zuidelijke ring, iets wat mee zou kunnen worden bewerkstelligd door “stedelijke en doorgaande verkeersstromen van elkaar te scheiden, wat prioriteit verdient boven het aanleggen van bijkomende ringstructuren”. Voorts klinkt het dat een “ambitieuze modal shift” in de Antwerpse vervoerregio nodig is om de groei van personen- en vrachtverkeer beheersbaar te houden” en tenslotte zou een systeem van gescheiden verkeersstromen “sterk bijdragen tot de technische haalbaarheid van de volledige overkapping van de ring”. Ook zou de MER aangeven dat ontweving en scheiden van verkeersstromen als kansrijk moet worden gezien voor het verbeteren van de mobiliteit en veiligheid op de Antwerpse ring.

De samenwerking tussen alle partijen wordt voortgezet om tot een voorlopige conclusie te komen tegen het einde van dit jaar.

bron: Belga