“Bloedende hostie” allicht biochemische reactie in brood

Het fenomeen van de “bloedende hostie” uit Aalst kan allicht verklaard worden door een bacterie of een schimmel die op zetmeelhoudende producten een rode kleur veroorzaakt. Dat zegt professor Liesbeth Jacxsens (Vakgroep Voedselveiligheid en Voedselkwaliteit, UGent) en zo blijkt ook uit historische literatuur van het fenomeen.
Eric Jacqmin, verbonden aan het priesterbroederschap Pius X, laat in de Persgroepkranten zijn verwondering optekenen voor de bloedende hostie die hij sinds 7 juli bezit in zijn privéwoning in Aalst. De hostie zat verpakt in een tinnen monstrans die hij negen maand geleden kreeg en van de vorige eigenares van de woning zou oorspronkelijk afkomstig zijn uit een klooster in Nijvel.

De verklaring van de rode verkleuring op het heilig brood is allicht veel minder miraculeus dan het overstijgen van de natuurwetten, zoals Eric Jacqmin beweert. Professor Liesbeth Jacxsens (UGent), die overigens bereid is om een stuk van de “wonderhostie” te onderzoeken in het Laboratorium voor Levensmiddelenmicrobiologie en -conservering, denkt aan een eenvoudige biochemische reactie. “Levensmiddelen die heel droog zijn, daar groeien weinig bacteriën, gisten en schimmels op”, verduidelijkt professor Jacxsens. “Als de omgevingsfactoren veranderen, zoals een blootstelling aan vocht of zuurstof, en die bacteriën, gisten of schimmels zijn latent aanwezig of komen op de hostie terecht via een microlek in de verpakking, dan kunnen die terug in gang schieten.”

Rood pigment kan overigens door verschillende soorten bacteriën veroorzaakt worden, van de bacterie Serratia marcescens is overigens bekend dat ze een bloedrode kolonies vormen. “Het gaat daarbij om een biochemische reactie door enzymes waarbij de rode pigmentstof prodigiosin gemaakt wordt door die bacterie.” Professor Jacxsens heeft in dat verband weet van studies die een mogelijke verklaring gaven aan een aantal middeleeuwse mirakels, waarbij eucharistisch brood omgezet werd in het “bloed van Christus”. Naast bacteriën zijn er ook nog voedselschimmels die een rode kleur kunnen veroorzaken, zoals Monilia stiophila en Oidium.

bron: Belga