Bijna 8.500 boetes voor weggebruikers die dienstverlening De Lijn hinderen

Bijna 8.500 boetes voor weggebruikers die dienstverlening De Lijn hinderen

De Lijn heeft op tien maanden tijd 8.440 boetes uitgedeeld aan weggebruikers die haar dienstverlening hinderen. Meer dan vier op de vijf van die boetes waren voor mensen die parkeerden op een bushalte. De openbaarvervoersmaatschappij lijst een en ander op in een mededeling. Sinds 1 september 2015 staat De Lijn zelf in voor de inning van de zogenaamde verkeers-pv’s. Het gaat om inbreuken die de dienstverlening van De Lijn hinderen of belemmeren. Zo’n overtreding wordt bestraft met een boete van 107 euro. Van september 2015 tot en met juni 2016 schreef De Lijn 8.440 boetes uit, goed voor iets meer dan 900.000 euro.

Vier vijfde van die boetes was voor mensen die parkeren op een halte. “Dat creëert een gevaarlijke situatie voor de reizigers die willen uitstappen. Omdat de bus dan niet vlakbij de stoep kan stoppen, kunnen de uitstappende reizigers worden aangereden door een (brom)fietser die passeert tussen de bus en de stoep”, zegt De Lijn. Aan een halte geldt een parkeerverbod voor 15 meter of ongeveer drie parkeerplaatsen aan weerskanten van de haltepaal.

Omdat heel wat mensen die geverbaliseerd zijn daarover vragen hebben, heeft De Lijn op vraag van Vlaams Ombudsman Bart Weekers een FAQ opgesteld over de verkeers-pv’s. Die geeft een antwoord op veelgestelde vragen over onder andere de bevoegdheden van de controleurs, de boetes voor parkeren op een halte en de machtiging van De Lijn om de eigenaar van een voertuig op te zoeken op basis van de nummerplaat. De antwoorden op de veelgestelde vragen zijn te vinden op www.delijn.be/verkeersboetes.

bron: Belga