Driekwart van jonge uitkeringsgerechtigde werklozen komt uit Wallonië of Brussel

Jongeren die na hun studies meer dan een jaar werkloos zijn, hebben recht op een uitkering. Van de 53.105 jongeren die in de eerste vijf maanden van dit jaar een uitkering ontvingen, woonden er 39.547, of zo’n 74 procent, in Wallonië of Brussel. Vlaams Belang-kamerlid Barbara Pas vroeg daarover cijfers op bij minister van Werk Kris Peeters (CD&V). De gewestelijke verhoudingen liggen in de lijn van de globale werkloosheidscijfers. Dat de trend zich ook bij de jongere werklozen doorzet is volgens kamerlid Barbara Pas “een bijzonder nefast teken aan de wand”. Pas ziet in de cijfers het bewijs “dat de transfers een averechts effect hebben”. “Ze stimuleren de Waalse economie niet, ze wiegen ze in slaap. Gezien het budgettaire en hiermee gepaard gaande sociale onweer is het voor Pas “onbegrijpelijk dat geen enkele Vlaamse regeringspartij dit aan de kaak stelt”.

bron: Belga