Bart Somers: “Zeer tevreden met eerherstel”

Bart Somers: "Zeer tevreden met eerherstel"

Mechels burgemeester Bart Somers (Open Vld) reageert erg tevreden op de conclusies van de federale arbeidsinspectie in het dossier van vermeend racisme en pestgedrag binnen het Mechelse politiekorps. “Zelden is de arbeidsinspectie zo duidelijk geweest in haar conclusies en communicatie”, stelt Somers. “Ik vertrouw erop dat al diegenen die eenzijdige en foutieve informatie verspreid hebben en voorbarige conclusies getrokken hebben, nu eens goed zullen nadenken en een en ander zullen rechtzetten.” Somers ziet in het vrijpleiten van het politiekorps door de arbeidsinspectie een “eerherstel”, maar betreurt dat de verhalen in de media die de aanleiding vormden tot het onderzoek “voor een zware vertrouwensbreuk gezorgd hebben bij de burger”. “Die verhalen zijn opgedoken in een periode waarin er ernstige wanpraktijken naar boven gekomen zijn bij de Antwerpse politie, waar toen ook actie tegen ondernomen is”, zegt Somers. “Men heeft toen beschuldigingen geuit en gesuggereerd dat er in Mechelen een gelijkaardige situatie aan de hand was en de reputatie van het korps en de korpsleiding besmeurd.”

Somers wil naar eigen zeggen wel doorgaan met al aangekondigde maatregelen om het sociaal en personeelsbeleid van zijn politiekorps nog te verbeteren waar mogelijk, onder meer door het aanstellen van een diversiteitsmanager.

bron: Belga