Beslissing rond erkenning beroep psychomotorisch therapeut laat nog op zich wachten

Beslissing rond erkenning beroep psychomotorisch therapeut laat nog op zich wachten

De beslissing rond de erkenning van psychomotorisch therapeut als paramedisch beroep blijft aanslepen. Het kabinet van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) wacht naar eigen zeggen nog steeds op het definitieve advies van de Nationale Raad voor de paramedische beroepen (NRPB). Ondertussen maken de Waalse studentenfederatie en de Franstalige vakfederatie zich klaar om verdere stappen te ondernemen. In een voorlopig advies stelde de NRPB al dat het beroep mogelijk niet erkend zou moeten worden als nieuw paramedisch beroep, aangezien de activiteit te nauw aansluit bij de diensten die al geleverd worden door kinesisten, ergotherapeuten en andere gezondheidszorgbeoefenaars.

Studenten uit de federatie Wallonië-Brussel, waar al sinds 2012 opleidingen tot psychomotorisch therapeut worden georganiseerd, verwijten het ministerie dat er nog steeds geen beslissing genomen is. Zij noemen het “onacceptabel” dat ze zo lang in onzekerheid moeten leven.

Indien er niet snel een antwoord komt van het kabinet De Block, zeggen zij dan ook verdere stappen te zullen ondernemen. Ook de Franstalige unie van Belgische psychomotorische therapeuten (UPBPF) sluit zich aan bij de studenten.

Het kabinet De Block wenst op dit moment geen verdere commentaar te leveren.

bron: Belga