Groep Versluys doet Casinodossier Middelkerke wankelen

Groep Versluys doet Casinodossier Middelkerke wankelen

Bouwgroep Verluys trekt naar de Raad van state in het kader van het Casinoproject in badstad Middelkerke. Het bedrijf vraagt de onmiddellijke schorsing van de gunningsbeslissingen die zijn genomen door de gemeente en heeft daarvoor stevige argumenten. Dat schrijft De Tijd vandaag en Groep Verluys bevestigt. De bouw en concessie is door Middelkerke onlangs toegewezen aan BCS (Willemen) – Napoleon Games. “De gemeente heeft herhaaldelijk haar eigen procedurevoorschriften en opgelegde timing geschonden in het voordeel van de begunstigde kandidaat; de jury gebeurde allesbehalve objectief waarbij er bovendien sterke indicaties van belangenvermenging bij bepaalde juryleden zijn”, stelt de bouwgroep. Die pikt het niet dat de begunstigden tot drie keer toe hun ontwerp volledig veranderden en dat Flanders Investment Company in extremis werd vervangen door BCS. “De gemeente weigert ons ondanks herhaaldelijk aandringen inzage te geven in dossierstukken”, luiden de redenen om een onderzoek te eisen.

Jean-Marie Dedecker, oppositielid voor Lijst Dedecker, herkent de verzuchtingen. “Ook ik heb herhaaldelijk inzage gevraagd in dit donkere dossier. Alles werd in de verborgenheid beslist”, zegt Dedecker. “Zelfs de gemeenteraad had geen zicht op het dossier maar ze waren te laf om tegen te stemmen.” Volgens burgemeester Janna Rommel-Opstaele is dat normaal omdat de gunning door het schepencollege gebeurt. “Een reactie van een slechte verliezer. We hopen dat alles nu in goede zin verloopt. Alles is wettelijk gebeurd, we hebben ons juridisch laten bijstaan. Het dossier van de verliezers was ook niet ontvankelijk. Het financieel plan kwam niet overeen met het bestek. De gemeente moest 11 miljoen euro inbrengen, in het huidige plan kost ons dit geen euro”, klinkt het.

bron: Belga