Gouverneur Nationale Bank stelt federale regering gerust

Gouverneur Nationale Bank stelt federale regering gerust

Er is zeker geen reden tot paniek. De financiële markten hebben de eerste Brexitschok goed geabsorbeerd, de verwachte groei en jobcreatie zijn nog steeds “plausibel”. Die boodschap had gouverneur Jan Smets van de Nationale Bank vanmorgen voor de federale regering, die bezig is met een tussentijdse zelfevaluatie. Smets gaf de regering een stand van zaken op vlak van groei, werkgelegenheid en competitiviteit. “De vooruitzichten van de Nationale Bank blijven plausibel. Er is zeker geen reden tot paniek, de economie valt niet in duigen”, zo vatte hij na afloop zelf samen.

Op vlak van economische groei voorspelde de NBB recent nog 1,3 procent voor dit jaar en respectievelijk 1,5 en 1,6 procent groei in de komende twee jaar. In de periode 2016-2018 zouden er ook zowat 140.000 extra jobs bijkomen.

De Brexit verandert daar volgens Smets weinig tot niets aan. Op middellange termijn blijft het wel uitkijken, maar dan vooral naar wat de onderhandelingen over het Britse vertrek zullen opleveren, welke structurele handelsrelatie met de EU zal worden uitgewerkt en welke gevolgen een eventuele Britse groeivertraging voor ons land kan hebben.

Op vlak van competitiviteit had Smets wel een waarschuwing voor de ploeg van premier Charles Michel. De taxshift en andere regeringsingrepen hebben volgens hem ontegensprekelijk onze concurrentiekracht verbeterd, maar ook de inflatie hoger geduwd dan in onze buurlanden.

Gaat het slechts om een tijdelijk fenomeen als gevolg van de taxshift, dan is dat geen probleem. “Maar er moet toch gewaakt worden dat de hogere inflatie niet persistent blijft”, aldus Smets, die naar eigen zeggen de boodschap kreeg dat het Prijzenobservatorium de situatie van nabij opvolgt.

Smets drukte de regering voorts op het hart niet enkel naar de kosten te kijken. “Competitiviteit is meer dan dat. Het gaat ook om efficiënte regelgeving, over ondernemerschap, over onderzoek en ontwikkeling”, verduidelijkte hij nog. “En ook op de arbeidsmarkt moet men verder blijven werken aan het fit houden, het opleiden en het activeren van mensen.”

Over de moeilijke begrotingsoefening die de regering nog wacht, ging het volgens Smets niet. Eventuele plannen om investeringen en infrastructuurprojecten te stimuleren, juicht hij wel toe. “De hele eurozone kampt met een zwaar investeringsdeficit. Dat aanpakken is een terechte intentie, maar moet natuurlijk wel gebeuren met respect voor de begrotingsdoelstellingen.”

bron: Belga