N-VA vraagt Unia om incident aan Turkse ambassade te onderzoeken

N-VA vraagt Unia om incident aan Turkse ambassade te onderzoeken

Peter De Roover, fractieleider voor de N-VA in de Kamer, heeft woensdag een brief gestuurd naar Unia, het interfederaal Gelijkansencentrum, met de vraag om de verspreiding van haatboodschappen te onderzoeken. Concreet gaat het om een incident van 16 juli voor de Turkse ambassade in Brussel, waarbij volgens de krant La Capitale politieagenten aan een Turkse manifestant hebben toegelaten om de microfoon van hun patrouillewagen te gebruiken. Volgens De Roover riep de man onder meer op om “verraders die van binnen en buiten tegen het voortbestaan van ons vaderland zijn, ten onder te brengen”. “Dat daarvoor politiemateriaal wordt uitgeleend, is onbegrijpelijk maar is een probleem dat niet binnen uw bevoegdheid valt. De woorden die door die luidspreker werden uitgesproken, kunnen echter moeilijk anders begrepen worden dan als oproepen tot haat en geweld”, stelt de N-VA-fractieleider in een brief aan Unia. Hij vraagt dan ook om deze concrete zaak ten gronde uit te spitten en gepaste acties te ondernemen.

Dat De Roover zich wendt tot Unia mag opmerkelijk genoemd worden, want amper een maand geleden uitte hij nog zijn ongenoegen over deze instelling, die hij verweet zich op te stellen als een alternatieve overheid zonder politieke verantwoording te moeten afleggen. De kritiek kwam er naar aanleiding van het beroep dat Unia had aangetekend tegen de uitspraak van het Europees Hof over het hoofddoekverbod op de werkvloer.bron: Belga