Vlaamse regering keurt vernieuwd rijexamen goed

Vlaamse regering keurt vernieuwd rijexamen goed

De Vlaamse regering heeft het vernieuwde rijexamen goedgekeurd. Met een moeilijker examen wil minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) beginnende bestuurders beter voorbereiden op het wegverkeer. Ze zullen onder meer zes mogelijke manoeuvers moeten kunnen, waarvan ze er op het examen twee zullen moeten afleggen. Vanaf 1 juni 2017 zal elke kandidaat-chauffeur het vernieuwde rijexamen moeten afleggen. Vandaag zijn er maar twee vaste manoeuvres: ‘keren in een smalle straat’ en ‘parkeren achter een voertuig’. In de toekomst wordt dit uitgebreid naar zes mogelijke manoeuvres en loting zal bepalen welke twee manoeuvres je moet uitvoeren om te slagen voor de proef.

Concreet wordt er voorzien in vier extra manoeuvres: ‘in rechte lijn achteruitrijden’, ‘evenwijdig ten opzichte van de weg links parkeren tussen twee voertuigen’, ‘loodrecht ten opzichte van de weg vooruit in een vak parkeren’ en ‘loodrecht ten opzichte van de weg achteruit in een vak parkeren’.Tijdens de proef op de weg zullen de kandidaten ook moeten aantonen dat ze zelfstandig, zonder aanwijzingen van de examinator, beslissingen kunnen nemen en bijvoorbeeld met behulp van de GPS een bestemming kunnen bereiken.

Weyts maakt tot slot komaf met de wachttijd van 3 jaar. Wie na het behalen van het theoretisch rijbewijs 3 jaar wacht met het afleggen van het praktijkexamen – zoals veel studenten doen tijdens hun studiejaren – kan vandaag alleen na nog eens 3 jaren een nieuw voorlopig rijbewijs aanvragen. Weyts schrapt nu die wachttijd. Wie het voorlopig rijbewijs laat vervallen, zal na het volgen van zes uur rijschool meteen een nieuw voorlopig rijbewijs kunnen aanvragen.

bron: Belga