Pol Van Den Driessche wil nieuwe regeling rond staatsgeschenken

Pol Van Den Driessche wil nieuwe regeling rond staatsgeschenken

N-VA-senator Pol Van Den Driessche stelt voor om de geschenken die de koning krijgt tijdens officiële bezoeken, tentoon te stellen, bijvoorbeeld tijdens de jaarlijkse openstelling van het Koninklijk Paleis. Dat schrijft hij in een brief aan Frans Van Daele, de kabinetschef van de koning, waarover De Zondag ook bericht. “Het zou mooi zijn mochten ook gewone stervelingen die geschenken kunnen bewonderen”, aldus Van Den Driessche. Hij verwijst naar het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York, waar geschenken van naties uit de hele wereld zijn tentoongesteld, en het Franse Musée du Septennat in Nièvre, waar de geschenken van voormalig president François Mitterand worden getoond.
Van Den Driessche vraagt zich ook af aan wie de geschenken toebehoren. “Voor mij lijkt het evident dat deze cadeaus staatseigendom zijn en geen privébezit. Immers, de monarch (of in een republiek: de president) ontving deze cadeaus uit hoofde van zijn functie, als staatshoofd en dus niet als privépersoon”, schrijft de senator, die erop wijst dat “deze kwestie in andere monarchieën, zoals Nederland of Denemarken, perfect geregeld is”.
“Over eventuele afspraken en regels in België vind ik niks terug. Indien dat ook effectief het geval is, dan lijkt de tijd aangebroken om daar wel een code voor op te stellen”, zegt Van Den Driessche, die toevoegt bereid te zijn tot “een verdere gedachtewisseling hierover”.
“Ik hoop dat het Paleis mijn suggesties aangrijpt om een voorstel uit te werken”, aldus Van Den Driessche nog in De Zondag. Wetgevende initiatieven komen er voorlopig niet.

bron: Belga