Kamer stelt Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden open voor privégeld

De Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO) wordt opengesteld voor privékapitaal. De plenaire Kamer heeft donderdag een wetsontwerp in die zin goedgekeurd. Met de hervorming wil bevoegd minister Alexander De Croo (Open Vld) ervoor zorgen dat het BIO nog meer kan investeren in de ontwikkeling van een sterke lokale economie in ontwikkelingslanden. Vlaams Belang stemde mee voor, PVDA stemde tegen en de rest van de oppositie onthield zich. Het BIO werkt momenteel uitsluitend met overheidsgeld en beheert 740 miljoen euro. Daarmee ondersteunt de maatschappij de privésector in opkomende landen en ontwikkelingslanden om economische groei en duurzame ontwikkeling mogelijk te maken. Naast participaties en langetermijnleningen, verstrekt het BIO ook technische bijstand.
Bedoeling van het wetsontwerp is het kapitaal open te stellen voor private investeerders die niet alleen op zoek zijn naar rendement, maar ook bekommerd zijn om de sociale en milieu-impact van de projecten waarin ze investeren. Momenteel mag het BIO participaties nemen in investeringsfondsen, maar mag het dergelijke fondsen niet oprichten of beheren.
Voortaan zal het BIO dus wel investeringsfondsen oprichten die hun werkingsmiddelen in hoofdzaak aantrekken bij investeerders uit de privésector en die door het BIO worden beheerd. Het zal enkel een minderheidsparticipatie kunnen nemen. Er kan geen sprake zijn van gebonden hulp, zoals dat in een ver verleden wel gebeurde.
De hervorming kadert in de aanpak van de minister om de privésector sterker te betrekken bij het internationaal ontwikkelingsbeleid. Hij wijst er daarbij op dat de Wereldbank zelf heeft berekend dat voor de nieuwe Duurzame Ontwikkelingsdoelen tegen 2030 “not billions but trillions” nodig zijn. En dat geld kan niet enkel door overheidsinstellingen worden samengebracht. Later dit jaar wil De Croo een brede coalitie van Belgische bedrijven samenbrengen die zich willen engageren voor die Ontwikkelingsdoelstellingen.

bron: Belga