Auditeur Raad van State noemt uitzetting Alain Hubert uit poolstation onwettig

Auditeur Raad van State noemt uitzetting Alain Hubert uit poolstation onwettig

De eerste auditeur van de Raad van State heeft vorige week geadviseerd dat het koninklijk besluit (KB) van augustus vorig jaar, dat de Internationale Poolstichting (IPF) uit het Belgisch Poolsecratariaat zet, onwettig is. Dat bericht L’Echo. Het KB betekende de de facto uitsluiting van Alain Hubert uit het beheer van het Belgisch poolstation Prinses Elisabeth. Artikel 62 van de wet van 24 juli 2008 bepaalt dat de IPF vertegenwoordigd is in het Poolsecretariaat. “Die situatie is in het KB van mei 2009 vastgelegd, dat gewijzigd werd in 2015. Het is dat laatste KB dat in tegenspraak is met de wet en dat volgens de auditeur wellicht dus onwettig is”, schrijft de krant.

De auditeur adviseert ook de rekruteringsprocedure van de Belgische staat, met als doel het poolstation opnieuw te beginnen exploiteren, op te schorten. “We kunnen er niet zeker van zijn dat de aangevochten beslissing door de bevoegde autoriteit is genomen.” Het document met de goedkeuring van de staatssecretaris van de kwalitatieve selectiecriteria in de aanbesteding zit “niet als dusdanig in het dossier”.

Adviezen van auditeurs worden in het algemeen gevolgd door de Raad van State. De IPF heeft een twintigtal juridische procedures lopen tegen de Belgische staat.

bron: Belga