Vlaamse bestuurders vorig jaar iets braver in het buitenlandse verkeer

In 2015 kreeg 5,9 procent van de Vlamingen die met de auto naar het buitenland ging een verkeersboete. Het jaar voordien was dat nog 6,8 procent. Toch blijft Jan met de pet volgens mobiliteitsorganisatie VAB op reis “hardleers voor snelheids- en parkeerovertredingen”. In 2013 kreeg immers 5,1 procent nog een boete. Het aandeel van Frankrijk in de boetetaart neemt sinds 2013 af. In 2013 was de arm der wet van de zuiderburen nog goed voor 61 procent van de vakantieboetes, maar dat daalde nadien van 59 procent in 2014 naar iets meer dan een op de twee buitenlandse boetes vorig jaar (53 procent).
Dat wil niet meteen zeggen dat de Vlaming op verkeersvlak het licht gezien heeft in Frankrijk. “Het relatieve belang van Frankrijk neemt af omdat meer Europese landen hun verkeersboetes proberen te innen in België”, aldus de mobiliteitsorganisatie. Frankrijk blijft ook zwaar inzetten op snelheidscontroles, met bijna drie keer meer trajectcontroles op drie jaar tijd.
Voorts blijkt dat zeven op de tien boetes minder dan 100 euro bedragen. De snelheidsboetes nemen de hoofdmoot in, al stijgt het aandeel parkeersboetes. In 2013 was maar 1 procent van de boetes een parkeerboete, maar inmiddels is dat 15 procent. De reden is dat Nederland dankzij een bilateraal akkoord die parkeerboetes makkelijk rechtstreeks kan innen, omdat ook voor lichte overtredingen gegevens uitgewisseld worden.
Frankrijk en Nederland zijn samen goed voor 75 procent van alle boetes.
De Mobiliteitsbarometer is gebaseerd op een representatieve online bevraging bij 2.000 personen, aldus VAB.

bron: Belga