Groen verzet zich tegen kennisvereiste en boetes

Groen verzet zich tegen kennisvereiste en boetes

Oppositiepartij Groen verzet zich tegen de invoering van een taalkennisvereiste voor sociale huurders en tegen de geplande boetes. “De boete kan tot 5.000 euro bedragen. Dat is een te grote som. Bovendien zal een groot aantal huurders, zoals analfabeten en laaggeschoolden, het gewenste niveau Nederlands nooit kunnen behalen binnen de vooropgestelde termijn,” zegt An Moerenhout, Vlaams parlementslid voor Groen aan Belga. Wie een sociale woning huurt, zal in de toekomst (wellicht vanaf het voorjaar 2017) moeten aantonen dat hij over een basiskennis Nederlands beschikt. Op voorstel van Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans wil de Vlaamse regering de bestaande taalbereidheidsvereiste ombuigen in een taalkennisvereiste. Na één jaar zal de huurder moeten aantonen dat hij voldoende Nederlands kan. Huurders die geen of onvoldoende moeite doen om de basiskennis Nederlands te verwerven, riskeren een geldboete.

Oppositiepartij Groen heeft kritiek op die maatregel. Zo benadrukt Groen-parlementslid An Moerenhout dat het recht op wonen grondwettelijk verankerd is. “Om dat recht op wonen te vrijwaren, mag het verkrijgen van een sociale woning nooit gekoppeld worden aan een resultaatsverbintenis. Taal moet een hefboom zijn voor maatschappelijke participatie en geen slagboom”, aldus Moerenhout.

De Groen-politica noemt de maatregel ook “contraproductief”. “In de eerste plaats voor huurders die het vooropgestelde niveau Nederlands niet kunnen behalen, zoals laaggeschoolden en analfabeten. Analfabeten moeten meerdere jaren les volgen om te leren lezen en schrijven, alvorens zij nog maar de Nederlandse lessen kunnen aanvangen. Voor al deze mensen is het een onmogelijke opgave om een jaar nadat ze in een sociale woning zijn ingetrokken, Nederlands te spreken op het niveau dat minister Homans vereist”, aldus Moerenhout.

Groen pleit ervoor om de inspanningsverbintenis te behouden. “Het is belangrijk dat anderstalige sociale huurders zo snel en zo goed mogelijk Nederlands leren. De inspanningsverbintenis is daar een veel betere methode toe dan een resultaatsverbintenis. De nieuwe maatregel van minister Homans is contraproductief.”

bron: Belga