Verhoudingsgewijs steeds meer Franstalige soldaten in het leger

Verhoudingsgewijs steeds meer Franstalige soldaten in het leger

Het aandeel van de Franstaligen stijgt in alle afdelingen van het leger, zo blijkt uit cijfers van minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA), na een parlementaire vraag van parlementslid Sebastian Pirlot (PS), waarover La Libre Belgique en La Dernière Heure berichten. Op 1 mei 2016, was 51 procent van de militairen Nederlandstalig en 49 procent Franstalig, tegenover 53 procent Nederlandstaligen en 47 procent Franstaligen in januari 2015. De cijfers zijn in het algemeen dus gunstiger voor de Franstaligen, behalve voor de opperofficieren (61 procent Nederlandstalig), de kolonels (68 procent Nederlandstalig) en de luitenant-kolonels (65 Nederlandstalig).

De legertop is dus nog steeds “te Vlaams”, maar volgens de kranten is er wel een herstel van het onevenwicht ten gunste van de Franstaligen merkbaar.

bron: Belga