Australische ex-premier John Howard verdedigt deelname aan Irak-inval in 2003

Australische ex-premier John Howard verdedigt deelname aan Irak-inval in 2003

John Howard, de Australische premier ten tijde van de door de Verenigde Staten geleide Irak-inval in 2003, blijft bij zijn beslissing om Australische soldaten naar Irak te sturen. Dat zei hij aan het Australische ABC News, een dag nadat het langverwachte Chilcot-rapport brandhout maakte van het Britse Irak-beleid. Howard verklaarde ook dat de Britse premier Tony Blair handelde op basis van de beste informatie die destijds beschikbaar was. Uit het Chilcot-rapport blijkt dat er in 2003 geen imminente bedreiging was van de toenmalige Iraakse leider Saddam Hoessein, dat het Irak-beleid was gestoeld was op gebrekkige inlichtingen en evaluaties en dat de wettelijke basis voor de oorlog niet sterk genoeg was. Australië zette 500 soldaten van de bijzondere eenheden, luchtmacht en de marine in voor de “Coalition of the Willing”. Howard verklaarde respect te hebben voor de bevindingen van het rapport, maar dat hij niet met alle conclusies akkoord gaat.

Zo verklaarde de ex-premier dat Tony Blair niet gelogen had toen hij verklaarde dat uit informatie bleek dat Saddam Hoessein massavernietigingswapens had, terwijl dat na de invasie niet waar bleek te zijn. “Er was geen leugen. Er waren fouten bij de inlichtingen, maar er was geen leugen”, aldus de Australiër.

De ex-premier verklaart dan ook dat hij, ondanks de kritiek in het rapport, destijds akkoord was met de beslissingen van Blair. “Anders had mijn regering misschien een andere mening gehad.”

Howard stelt ook dat hij zijn beslissing om naar Irak te trekken baseerde op de beste informatie die op dat moment beschikbaar was. “Zoals ik het begrijp waren er geen (Australische, red.) doden door gevechten, maar ik vind het uiteraard erg voor iedereen die gewond geraakte” tijdens de oorlog, zei hij. Hij benadrukt wel dat hij niet terugkomt op zijn beslissing om deel te nemen aan de inval. “Ik geloof niet, op basis van de informatie die destijds beschikbaar was, dat het een foute beslissing was. Echt niet.”

bron: Belga