Vlaamse regering moet op zoek naar 600 tot 740 miljoen euro voor begrotingsevenwicht

Vlaamse regering moet op zoek naar 600 tot 740 miljoen euro voor begrotingsevenwicht

Als de Vlaamse regering in 2017 een begroting in evenwicht wil realiseren, zal een inspanning van 600 tot 740 miljoen euro nodig zijn. Dat blijkt uit een begrotingsadvies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) dat Belga kon inkijken. De SERV heeft ook duidelijke kritiek op de poging van de regering om de kosten voor de Oosterweelverbinding en de ziekenhuisfinanciering – in 2017 samen goed voor bijna 570 miljoen euro – buiten de begrotingsdoelstelling te houden. Na enkele moeilijke jaren met tekorten wil de regering-Bourgeois in 2017 opnieuw aanknopen met een begrotingsevenwicht. Dat zou een jaar vroeger zijn dat de Hoge Raad voor Financiën (HRF) vraagt.

Maar de regering wil daarbij wel enkele grote uitgaven uit de begrotingsdoelstelling houden. Het gaat dan onder meer om de bouwkost voor het Antwerpse Oosterweelproject. Hetzelfde geldt voor de overgedragen federale investeringsuitgaven voor ziekenhuisinfrastructuur. Samen gaat het in 2017 om een bedrag van 570 miljoen euro.

Net als de HRF en het Rekenhof is de SERV het niet eens met die aanpak van de Vlaamse regering. Volgens de SERV moet de regering alles mee in rekening brengen. Dat zou dan wel betekenen dat de regering op zoek moet naar 743 miljoen euro als ze een nominaal evenwicht wil in 2017. Als de regering mikt op een structureel evenwicht, dus zonder eenmalige maatregelen en conjunctuurschommelingen, zou de inspanning iets kleiner zijn, namelijk 596,5 miljoen euro, maar staat er nog wel een nominaal tekort van bijna 150 miljoen euro op de teller. De SERV verkiest duidelijk de tweede piste. Een inspanning van 743 miljoen euro zou zelfs “onwenselijk” zijn.

De SERV stelt in haar advies ook een aanpak van de schuld voor. De Vlaamse schuldenberg loopt de komende jaren op van 25,8 miljard euro (2016) naar 32,1 miljard (2021). De SERV stelt voor die schuld vanaf 2018 af te bouwen en wil daarvoor een concreet voorstel uitwerken.

bron: Belga