Kwartet maant Israël aan kolonisatie te stoppen en Palestijnen geweld af te zweren

Kwartet maant Israël aan kolonisatie te stoppen en Palestijnen geweld af te zweren
Kwartet maant Israël aan kolonisatie te stoppen en Palestijnen geweld af te zweren

Een hoge VN-functionaris stelde donderdag in de VN-Veiligheidsraad de conclusies voor van het langverwachte rapport van het Kwartet voor het Midden-Oosten, waarin het Israël oproept te stoppen met zijn kolonisatie en de Palestijnen om geweld af te zweren. Het Kwartet bestaat uit de Verenigde Staten, Rusland, de Europese Unie en de Verenigde Naties, en werd in 2002 opgericht om te bemiddelen in het Israëlisch-Palestijnse vredesproces. Het rapport werd maanden voorbereid en moet het vredesproces, dat sinds april 2014 in het slop zit, weer op gang trekken.
In het rapport wordt Israël aangemaand om “dringend” zijn kolonisatiepolitiek in de Westelijke Jordaanoever stop te zetten, zo lichtte Nickolay Mladenov, de speciale VN-gezant voor het Midden-Oosten, toe aan de Veiligheidsraad.
Het Kwartet veroordeelt in zijn rapport ook “het geweld, het terrorisme en het aanzetten tot geweld” aan Palestijnse kant, en “het gebrek aan controle van de Palestijnse Autoriteit in Gaza”, waar Hamas het voor het zeggen heeft.
“Deze negatieve tendensen moeten dringend worden omgebogen, omdat ze de kansen op vrede ernstig ondermijnen”, aldus Mladenov.
In het rapport staan ook aanbevelingen voor beide zijden om vooruitgang te boeken in het bereiken van de tweestatenoplossing. “Maar laat duidelijk zijn dat een akkoord over de definitieve status (van de Palestijnse gebieden, red.) dat een einde aan het conflict kan maken enkel gerealiseerd kan worden via rechtstreekse en bilaterale onderhandelingen (tussen Israëli’s en Palestijnen, red.)”, zo voegde Mladenov toe.
Mladenov stelde het rapport vandaag achter gesloten deuren voor en vroeg de Raad het goed te keuren en de inspanningen van het Kwartet te ondersteunen. Vrijdag wordt het rapport mogelijk in zijn geheel vrijgegeven.

Bron: Belga