Meer rekruteringen en inkrimping defensiestaf

Meer rekruteringen en inkrimping defensiestaf

Hoewel de strategische visie op Defensie een forse daling van het aantal militairen beoogt, gaat het leger op korte termijn het aantal rekruteringen opschroeven. Dat moet de tekorten aan vrijwilligers in de gevechtseenheden terugdringen en meer technisch gespecialiseerde onderofficieren aantrekken. Bedoeling is ook stafstructuren fors af te bouwen. De plannen van Defensieminister Steven Vandeput voorzien in een modernisering van het HR-beleid. De focus zal liggen op een jong en inzetbaar leger. Van het life time employment-principe wordt maximaal afgestapt.
Een tijdsschema voorziet dit jaar in de rekrutering van 900 militairen in 2016 en 1.160 soldaten in 2017. Dat aantal neemt elk jaar toe tot 2.100 rekruteringen in 2021. In 2030 moet het leger uit 25.000 eenheden bestaan, van wie 1.000 eenheden burgerpersoneel. Het plan maakt bovendien gewag van een bijkomend outsourcingsbudget om minstens 5.000 huidige personeelsleden te vervangen die geen militair-specifieke taken vervullen.

De plannen moeten een verschuiving teweeg brengen in de uitgavencurve van Defensie. Vandaag gaat 5,3 procent naar investeringen, 17,1 procent naar werkingskosten en liefst 77,7 procent naar personeel. Tegen de horizon 2030 moet 27,2 procent van de uitgaven gaan naar investeringen, 23,5 procent naar de werking en 49,3 procent naar personeel. Volgens dat patroon zou sprake zijn van een budgettair evenwichtige Defensie.

De nota mikt ook op een afbouw van de stafstructuren. Een grotere focus op de stafstructuren die direct verbonden zijn met de operationele inzet moet volgens de plannen leiden tot een vlakkere structuur. De nieuwe Defensiestaf zal met 2.545 leden ongeveer 10 procent beslaan van het effectief van de toekomstige Defensie. Dat betekent een inkrimping met meer dan een kwart ten opzichte van de 3.600 voorziene functies vandaag.

bron: Belga