122 extra manschappen om veiligheid in (pre-)metro te verbeteren

122 extra manschappen om veiligheid in (pre-)metro te verbeteren

Brussels minister-president Rudi Vervoort en minister van Vervoer Pascal Smet hebben beslist de MIVB de nodige middelen toe te kennen voor de aanwerving, de werking en de omkadering van 107 veiligheidsagenten in stations en 15 supervisors om de veiligheid in de meest gevoelige stations te verbeteren. De Brusselse regering trekt dit jaar meer dan drie miljoen euro uit voor het versterken van preventie en veiligheid in de metro- en premetrostations met een hoog risico. “Het is van wezenlijk belang om de menselijke aanwezigheid op het Brussels openbaar vervoer te verhogen. Zij heeft immers een positief effect op het veiligheidsgevoel van de reizigers”, stelt Rudi Vervoort.
De maatregel maakt deel uit van een meer omvattend veiligheidsplan voor het openbaar vervoer. Dat plan wordt momenteel gezamenlijk uitgewerkt door de federale politie en Brussel Preventie & Veiligheid.

Er komt ook een overeenkomst met de verschillende partners rond de coördinatie van deze maatregelen. Dit om te waarborgen dat het gewest het strategisch en operationeel leiderschap over de ingezette capaciteiten heeft. “Net zoals in andere steden investeren we in preventie en veiligheid door te zorgen dat er agenten aanwezig zijn in de metrostations. Deze maatregelen zullen een positieve uitwerking hebben, zeker omdat ze de komende jaren worden uitgebreid tot het hele net,” meent Pascal Smet.

De MIVB, Actiris, Bruxelles Formation en VDAB Brussels hebben een samenwerkingsprotocol op tafel gelegd voor de aanwerving en de opleiding van dit personeel. Dit moet als basis dienen voor de selectie van de zeer specifieke profielen die we zoeken.
Om deze nieuwe maatregel ter bevordering van de veiligheid op het openbaar vervoer in de praktijk te brengen, trekt de Brusselse regering bovenop de drie miljoen euro die zij vrijmaakt in 2016, vanaf 2017 meer dan acht miljoen euro uit op volledige jaarbasis.

bron: Belga