Kamer rondt bespreking nieuwe regels voor psychotherapie af

De Kamer keurt donderdag het wetsontwerp goed waardoor voortaan enkel klinisch psychologen, klinisch orthopedagogen en artsen die een bijkomende opleiding kregen, psychotherapie mogen beoefenen. Voor een aantal beoefenaars van psychotherapie die niet over de juiste diploma’s beschikken, voorziet de wettekst overgangsmaatregelen. De regering-Di Rupo raakte het destijds eens over de erkenning voor psychotherapeuten, een dossier dat al jarenlang aansleepte. De huidige regering besliste op aanvoeren van minister De Block echter om de wet uit 2014 – die nog niet in werking trad – bij te sturen. Psychotherapie wordt daardoor opgenomen in de wet als een gespecialiseerde behandelvorm en dus niet als apart gezondheidszorgberoep.
Volgens minister De Block krijgt de patiënt de best mogelijke garanties op veiligheid en kwaliteit van de therapie en is controle mogelijk. In geval van problemen zal naast het gerecht ook de gezondheidsinspectie tussenbeide kunnen komen. Er moet ook een wachtdienst in het leven worden geroepen voor patiënten die een crisissituatie meemaken. Bovendien zal een beoefenaar onderworpen zijn aan de wet op de patiëntenrechten.
De liberale excellentie wijst erop dat de overgangsmaatregelen erop neerkomen dat het overgrote deel van de mensen die momenteel psychotherapie uitvoeren, kunnen voortwerken. De FOD Volksgezondheid publiceert na de stemming, die normaal gezien morgen/donderdag plaatsvindt, op zijn website een reeks vragen en antwoorden aan zorgverstrekkers. Bedoeling is dat de wet op 1 september in werking treedt.
Op de oppositiebanken ventileerden PS, sp.a en Ecolo-Groen opnieuw hun verzet tegen het wetsontwerp. Eerder op de dag organiseerden verscheidene beroepsorganisaties en vertegenwoordigers van hogescholen en studenten een persconferentie om de hervorming aan te klagen.

bron: Belga